Karsivan® zlepšuje kvalitu života starých psů

Intenzivní farmakologický výzkum objevil účinné látky a vyvinul léčiva, která zpomalují procesy stárnutí a zvyšují vitalitu a kvalitu života psa ve stáří. Takovým přípravkem je Karsivan® firmy MSD Animal Health. Karsivan® byl vyvinut speciálně pro léčbu zdravotních problémů stárnoucích psů. Karsivan® působí proti poruchám prokrvení a vyhlašuje stáří válku!

Karsivan®

Karsivan®50/100. Pro zvířata: psy.
Účinná látka: Propentofyllin.
Oblasti použití: Poruchy prokrvení v cerebrální a periferní oblasti.
Upozornění: Specifická onemocnění orgánů (např. srdeční nedostatečnost) se musí primárně léčit zvlášť. Pokud se po použití nedostaví žádné zlepšení poruch prokrvení ve spojení s projevenými symptomy, tak se léčba musí podle druhu onemocnění přerušit a to nejpozději po 4 týdnech.
Kontraindikace: Nepoužívat u gravidních fen a chovných zvířat – chybí studie o účincích.
Vedlejší účinky: Po podání Karsivanu se mohou zřídka vyskytnout alergické kožní reakce (např. kopřivka), které vyžadují přerušení léčby. V ojedinělých případech se mohou objevit abdominální bolesti, nechuť k jídlu, zvracení, průjem, malátnost, hyperaktivita, dušnost, tachykardie a kolaps.
K dostání ve veterinárních ordinacích a lékárnách.

Karsivan®

Karsivan® byl vyvinut speciálně pro pohodu starých psů.

Karsivan®