Fyziologie stárnutí u psa

Psi nestárnou znenadání. Spíše se jedná o přirozený a komplexní proces, který je ovlivňován mnoha faktory. Přechod z dospělosti do věku seniora probíhá postupně. K prvním projevům stáří patří úbytek přizpůsobivosti a výkonnosti tělesných funkcí. Tento jev se stává s přibývajícím věkem stále výraznější, až nakonec hovoříme o „stařeckých nemocech“.

Projevy stáří se projevují přibývající křehkostí kostí, tuhými klouby a zpomalením látkové výměny a funkcí orgánů. Stárnutí působí negativně na tělesnou obranyschopnost Vašeho psa. Tím se zvyšuje jeho citlivost vůči nemocem, doba léčení se prodlužuje.

Jednotlivé procesy stárnutí ovlivňují podle současných vědeckých poznatků stářím podmíněné poruchy prokrvení. Příčinou stářím podmíněných poruch prokrvení je klesající elasticita cévních stěn a zhoršující se vlastnosti červených krvinek. To vede k nedostatečnému zásobování mozku, srdce a svalstva a ostatních životně důležitých orgánů kyslíkem. Pokud je ovlivněno zásobování krve kyslíkem, tak to má automaticky vliv na vitalitu a pohodu Vašeho psa.

Ve stáří Vašeho psa je veterinární péče o to důležitější a to nejen tehdy, až se první projevy stárnutí nebo dokonce „stařecké nemoci“ objeví. Cílem péče o psa ve stáří je konečně to, aby Váš pes byl podle možností před „stařeckými nemocemi“ chráněn a aby se zabránilo utrpení.

Karsivan® pomáhá. Moderní a účinné léčivo, které bylo speciálně vyvinuto pro lepší zásobování kyslíkem u starších psů, podporuje prokrvení stárnoucích a starých psů. Působí tak proti potížím, které jsou se stářím spojeny. Karsivan® udržuje a podporuje kvalitu života Vašeho psa a zlepšuje jeho pohodu.

Karsivan®

Karsivan® byl vyvinut speciálně pro pohodu starých psů.

Karsivan®