Starý pes jako člen rodiny

Starý pes, prosím berte na mě ohled!

V naší společnosti se domácí zvířata stále více chápou jako „členové rodiny“, kteří žijí v úzkém kontaktu se svými majiteli. Procesy stárnutí domácích zvířat proto více vnímáme. Stárnoucí psi mají větší nároky na péči a krmení.

S přibývajícím věkem Vašeho psa klesá jeho schopnost překonávat fyzický a duševní stres, přepínání, dlouhé cesty nebo smrt důvěrného společníka.

Roky života psa a člověka ve srovnání

Berte proto během všedního dne i na dovolené ohled na zvyklosti svého starého psa. Pokuste se o to, abyste ho nevystavovali zbytečné námaze a stresu. Zvyklosti zvířete (např. denní režim, složení krmiva) by se měly měnit jen postupně.
Se stoupajícím životním očekáváním psů se prodlužuje i fáze stárnutí a stáří. Stejně jako u lidí existují i u psů typická „stařecká onemocnění“, která Vás jako majitele zvířete budou ovlivňovat v každodenním kontaktu.

Procesy stárnutí se mohou u psa projevovat přibývající pasivitou, ztrátou čistotnosti, změněnými spánkovými návyky a zvyšující se dezorientací. Mnohé z těchto změn se vyvíjejí postupně, kdy jsou akceptovány jako „běžné“ projevy stáří. V postupujícím stádiu však mohou tato „stařecká onemocnění“ spolužití se psem ztěžovat a mohou být i příčinou, proč se rozhodneme se starým psem rozloučit, protože „už to zkrátka nejde”.

Stárnutí se bohužel nedá zcela zabránit, ale existují opatření, která ho mohou výrazně zpomalit! Nespočívají však v potlačování procesu stárnutí, ale ve správné péči! Sledujte svého psa pozorně a proberte případné změny a odpovídající opatření se svým veterinářem.

Karsivan®

Karsivan® byl vyvinut speciálně pro pohodu starých psů.

Karsivan®