Studijně prokázané vědecké zkušenosti o Karsivanu®

Karsivan® je moderní a účinný přípravek, který u starých psů v rozhodující míře podporuje vitalitu a radost ze života.

Pro starší psy neexistuje žádný další přípravek, který je tak prověřený jako Karsivan®. Účinnost i vynikající snášenlivost jsou mimo veškerou pochybnost. Proti stařeckým obtížím psů předepisuje Karsivan® okolo 80% veterinářů.

Karsivan® prokázal v četných studiích výrazně pozitivní účinky na symptomy jako je malátnost, únava, apatie, ztuhlá chůze, potíže se vstáváním a chůzí. Jedna studie prokázala terapeutický úspěch u 85% zúčastněných pacientů. Obzvláště vysoké míry úspěšnosti (84,2%) bylo prokázáno u symptomů jako je malátnost, únava, apatie. Zlepšení o 70-77% bylo prokázáno také u ztráty chlupů, ztuhlé chůzi, chybějící chuti k jídlu, úbytku váhy. V italské studii se ve věkové skupině psů přes 12 let prokázalo zlepšení u 83% léčených psů a výrazné zlepšení u 17%. V norské studii na zkoumání účinku účinné látky propentofyllinu, obsaženého v Karsivanu, na chronické potíže s pohyblivostí (především ztuhlá chůze, problémy při vstávání) bylo v 73% léčených psů dosaženo zlepšení symptomů.

Díky Karsivanu® můžete potvrdit svou zodpovědnost za Vašeho miláčka po celý jeho psí život. Ve svých veterinárních ordinacích proto žádejte Karsivan®. Úspěch Karsivanu® prokazují četné studie a miliony psů po celém světě, kteří jsou i ve svém vysokém věku duševně i fyzicky fit.

Detailní výsledky studií o přípravku Karsivan®

V randomizované, placebem kontrolované studii bylo po dobu 2 měsíců léčeno 19 koček se symptomy jako je kašel, dyspnoe nebo dušnost. Podle klinické léčby a rentgenu nebyly posuzovány ani symptomy, ani chování. Prohlídky probíhaly na začátku studie (týden 1/2 ) a na jejím konci (týden 8/9). Po vyloučení bakteriální bronchitidy dostaly všechny kočky nízkou dávku prednisolonu (0,5 mg / kg ž. váhy po 24 hod.). Navíc dostalo 10 koček propentofyllin (5 mg / kg ž. váhy po 12 hod.), ostatních 9 koček dostalo vedle prednisolonu dvakrát denně placebo. V této placebo skupině se u žádných ze sledovaných parametrů neprojevil podstatný rozdíl mezi nálezem na začátku a na konci studie. Ve skupině léčené propentofyllinem se oproti tomu u většiny sledovaných parametrů prokázaly výrazné rozdíly v

  • šelestu,
  • vzorci dýchání,
  • bronchiální kresbě,
  • kašli,
  • potřebě spánku (úrovni aktivity).

Závěr
Při léčbě koček trpícím astmatem, resp. chronickou bronchitidou se ukázalo, že je kombinovaná terapie sestávající z prednisolonu a propentofyllinu lepší než monoterapie prednisolonem.

Literatura:
Use of propentofylline in feline chronical disease: placebo-controlled pilot study BS Schulz , U Müller , S Hecht , K Hartmann , BSAVA 2008, Proceedings, 441

Felines Asthma, B. Schulz, Arbeitstagung DGK-DVG, Wiesloch 2008, Proceedings,111-1119

Karsivan®

Karsivan® byl vyvinut speciálně pro pohodu starých psů.

Karsivan®